Technische uitleg

Het reinigen van DPF systemen door MAXXDPFCLEANING tot in de laatste technische details uitgelegd.

Het getal van Reynolds

Het MAXXDPFCLEANING reinigingsproces maakt gebruik van de hydrodynamische methode op basis van turbulente waterstroming (turbulent, niet-stationair). Daarbij veranderen de stromingsparameters (snelheid, druk, dichtheid en andere) chaotisch op individuele punten van de stroming.

Deze turbulente stroming treedt op wanneer het getal van Reynolds een kritische waarde overschrijdt. In de ingenieurspraktijk worden over het algemeen de volgende criteria gehanteerd:

  • Re < 2100 – laminaire stroming (geordend, gelaagd, stabiel)
  • 2100 < Re < 3000 –voorbijgaande stroming (gedeeltelijk turbulent)
  • Re > 3000 – turbulente stroming (turbulent)

Factoren die van invloed op de turbulentie kunnen zijn:

  • Oppervlakteruwheid van de DPF-keramiek
  • Externe trillingen
  • Vloeistofinhomogeniteiten, bijv. fijne deeltjes in de vloeistof
  • Warmtebeweging die inhomogeniteiten in de vloeistofdichtheid


Deze turbulente stroming van de werkvloeistof, op de juiste temperatuur, wordt versterkt door de persluchtimpuls. De persluchtimuls heeft als taak om de weerstand te overwinnen die wordt veroorzaakt door onzuiverheden (roet, as, olie, enz.) in de microporeuze scheidingswanden van de DPF-filterkanalen.

safeclean

Verhogen van de efficiëntie

De kenmerken van ons SafeClean-systeem verhoogt de reinigingsefficiëntie en verkorte de regeneratietijd door gebruik te maken van de juiste fysieke parameters van de vloeistofdruk. Dit proces creëert stralen met zeer hoge snelheden die de afschuifeigenschappen genereren die nodig zijn om gecomprimeerde afzettingen in de filterkanalen effectief te verwijderen.

Bovendien versterken de eigenschappen van het reinigingsmiddel het effect van turbulente stroming en veroorzaken ze ook het oplossen van teerverbindingen, wat het verwijderen van roet van alle oppervlakken van het roetfilter vergemakkelijkt. Door het gebruik van wasmiddel kunt u ook opgehoopte as in de kanalen van het DPF-filter ontstoppen. Het reinigingsmiddel heeft geen negatief effect op de katalytische keramiek van het filter (het heeft een alkalische pH).

Revolutionair

Trots op wat wij doen

Met trots kunnen wij dan ook zeggen dat technische informatie zoals hierboven beschreven de meest effectieve manier is om de efficiëntie van roetfilters en katalysatoren te herstellen. Het gebruik van de hydrodynamische methode in combinatie met unieke oplossingen en parameters van componenten die in de MAXXDPFCLEANING technologie worden gebruikt, maakt het nummer 1 op de markt voor revisieapparatuur.

Heb je nog vragen? Wil je een offerte?
Ons systeem vrijblijvend een keer testen?